Take the leap

De weg naar het doel is altijd vol met beslissingsmomenten. Laat u op deze momenten adviseren door ons en neem de sprong.

Automate Automotive…

Automotive en veranderen zijn meestal twee dingen die niet direct samen zijn gegaan als we kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar. Juist nu moet u investeren in processen, automatisering en borging. Met onze ervaring kennen we de kant van de dealer maar ook de kant van de importeur. Menig merk hebben wij al geholpen en diverse dealers hebben we in het verleden geaudit. Wij kennen de markt en weten wat er mogelijk is met een goed afgestemd sales en aftersales proces.

Lean Auditing

Een goede audit hoeft niet lang te duren maar is wel goed voorbereid. Waar u ook behoefte aan heeft, wij hebben jaren lang audits uitgevoerd en steven het doel na om dat zo laagdrempelig en geautomatiseerd mogelijk te doen.

Managementsystemen

Wij bouwen managementsystemen en borgen kwaliteit en informatieveiligheid:

Ons informatieveiligheidsbeleid:

Meridion onderkent het belang van informatie binnen het bedrijf als waardevolle business-asset in relatie tot de dienstverlening van een organisatie. Wij zijn daarom van mening dat informatie als asset afdoende moet worden beveiligd tegen een brede reeks aan risico’s met als doel om de bedrijfscontinuïteit van en de informatie-assets van de klanten te beschermen.
Hierbij verklaren wij het afdoende beschermen van informatie-assets van klanten en onszelf tegen alle typen risico’s tot beleid, ongeacht of deze risico’s nu intern of extern, bewust of onbewust zijn. De bescherming tegen deze risico’s die wij nastreven zal in lijn zijn met de vertrouwelijkheid en waarde van de informatie op dusdanige wijze dat:
Informatiebeveiliging vormt een integraal onderdeel van onze dagelijkse activiteiten en onze mindset, waarbij we streven naar een hoog niveau van bewustzijn met betrekking tot informatiebeveiliging.

Voor onze medewerkers geldt dat zij de verplichting hebben om verantwoordelijk om te gaan met de informatie waarmee ze in aanraking komen. Toegang tot informatie-assets zal enkel worden verleend wanneer dit kan worden verantwoord op basis van relevante bedrijfsbelangen; individuele gebruikers van informatie-assets zullen identificeerbaar zijn en zullen verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van deze informatie-assets. Het gebruik zelf kan mogelijk worden gemonitord.
Meridion zal afdoende ondersteuning aan de medewerkers bieden om de benodigde doelen te verwezenlijken.

Wilt u ook een beleid opstellen als onderdeel van een managementsysteem of om een andere reden. Wij zullen ons best doen u zo goed mogelijk te bedienen.

Get in touch

Binnen een werkdag nemen wij contact met u op.

contact